Posibilităţi de angajare

data ultimei actualizări: 30-06-2014

Absolvenţii acestui masterat vor putea fi încadraţi pe piaţa muncii ca profesori, cercetători, funcţionari publici, funcţionari de stat, funcţionari europeni, funcţionari internaţionali, consultanţi, consilieri, experţi evaluatori în cadrul unor instituţii şi organisme europene şi internaţionale, administraţii locale şi regionale, ONG-uri, mass-media, al firmelor transnaţionale, instituţiilor europene, firmelor de consultanţă sau al instituţii de învăţământ sau de cercetare în domeniul propus de masterat.