Plan de învăţământ

data ultimei actualizări: 03-07-2017

În această pagină sunt enumerate disciplinele studiate în cadrul acestei specializări, conform planului de învățământ valabil începând cu anul universitare 2017/2018. Diferitele variante ale planului de învățământ, în formă completă, le găsiți în partea de jos a paginii.

Anul de studiu I – Semestrul  I

Discipline obligatorii
Abordǎri teoretice în studiile de securitate, Disciplină fundamentală, 6 credite
Metode de cercetare, Disciplină fundamentală, 6 credite
Agenda europeană de securitate, Disciplină de domeniu,6 credite
Sociologia securității, Disciplină de domeniu, 6 credite

Discipline opţionale
Securitatea frontierelor europene/ Securitate societală, Disciplină de specialitate, 6 credite

Anul de studiu I – Semestrul II

Discipline obligatorii
Politici şi strategii de securitate naţională, Disciplină de domeniu, 6 credite
Leadership politic şi cultură decizională, Disciplină de domeniu, 6 credite
Managementul situaţiilor de urgenţă, Disciplină de specialitate, 5 credite
Intelligence si securitate, Disciplină de specialitate, 5 credite
Practică de specialitate, Disciplină de specialitate, 3 credite

Discipline opţionale
Managementul securităţii în spaţiul Schengen/ Minorități și riscuri de securitate, Disciplină de specialitate, 5 credite

Anul de studiu II – Semestrul I

Discipline obligatorii
NATO și securitatea euroatlantică, Disciplină de domeniu, 6 credite
Managementul securităţii în organizaţii, Disciplină de domeniu, 6 credite
Cybersecurity, Disciplină de domeniu, 6 credite
Comunicare strategică, Disciplină de specialitate, 5 credite
Practică de specialitate, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Diplomație publică și securitate națională / Migrație și securitate, Disciplină de specialitate, 5 credite

Anul de studiu II – Semestrul II

Discipline obligatorii
Securitate regională, Disciplină de domeniu, 6 credite
Managementul riscurilor, Disciplină de specialitate, 6 credite
Politica de Justiție și Afaceri Interne a UE. Aplicații, Disciplină de domeniu, 6 credite
Cercetare individuală pentru dizertație, Disciplină de specialitate, 6 credite

Discipline opţionale
Societatea europeană și diversitatea multiculturală / Diplomația în prevenirea și combaterea terorismului, Disciplină de specialitate, 6 credite

Documente:

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017/2018 (pdf)