Descriere

data ultimei actualizări: 05-03-2013

Programul de studii universitare de masterat Dezvoltare Regională şi Comunicare Instituţională în UE urmăreşte evidenţierea rolului cheie al comunicării în dezvoltarea regională la nivel european şi are ca misiune formarea de specialişti în sfera studiilor regionale, care să aibă capacitatea de înţelegere şi comunicare cu persoane aparţinând diferitelor culturi, să poată conduce şi organiza echipe internaţionale, să aibă abilităţi de gestionare a relaţiilor cu partenerii şi cu mass-media în cadrul regional european.

Principalele obiective ale programului își propun formarea următoarelor competențe șiabilități : capacitate de mediere interculturală, capacitate de analiză şi corelare a problemelor similare din diferite culturi, abilitatea de rezolvare a unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane, capacitatea de analiză a locului şi rolului mass-mediei în situaţii de criză (politică, instituţională, socială, economică şi culturală), eficienţă în munca administrativă publică locală, regională sau de la nivel European, capacitatea de a identifica modelul de dezvoltare a unei regiuni, de a defini oportunităţile şi limitele acestuia, abilitatea de a oferi soluţii eficiente pentru dezvoltarea unei regiuni, capacitate de comunicare şi interacţiune într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de masterat funcționează în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat  în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul  Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului de Institutul European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord.

Absolvenţii acestui masterat vor putea fi încadraţi pe piaţa muncii ca: funcţionari publici, consultanţi în comunicare, experţi în cadrul instituţiilor europene şi internaţionale, administraţiilor locale şi regionale, ONG-urilor,grupurilor mass-media, departamentelor  de comunicare din cadrul IMM-urilor, firmelor transnaţionale, instituţiilor europene, firmelor de consultanţă.

Persoană de contact:
conf. univ. dr. Luminita Soproni (soproni [at] igri.ro)