Burse ERASMUS

data ultimei actualizări: 03-03-2018

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, oferă anual stagii de studiu și de plasament la universităţi partenere din Europa prin programul LLP/ ERASMUS.

Condiţii de eligibilitate:

  • Studentul/masterandul trebuie să fie înscris la Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, specializarea RISE sau Istorie sau la un masterat din cadrul acestor departamente;
  • Media ultimului semestru de studii să fie minim 8.00;
  • Să fie integralist;
  • Să cunoască limba ţării de destinaţie sau limba engleză la nivel avansat.

Studenţii/masteranzii vor prezenta un dosar cuprinzând următoarele documente:

  • CV editat în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie (format european cu fotografie);
  • O scrisoare de intenţie în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie în care să fie menţionate 3 universităţi în oridinea preferinţelor;
  • Adeverinţă doveditoare a statutului de integralist (se obţine de la secretariat);
  • Copie a actului de identitate;
  • Certificat de competenţă lingvistică în limba ţării gazdă/o limba de circulaţie internaţională (cea folosită în ţara gazdă).

Universităţile partenere, numărul de studenţi şi durata stagiului pentru anul universitar în curs pot fi consultate în documentul de mai jos. Pentru informaţii suplimentare trebuie să va adresaţi coordonatorului departamental pe probleme de relaţii internaţionale de la Departamentul RISE, Asist univ. dr. Mariana BUDA (sala V008).

După afişarea rezultatelor selecţiei, eventualele contestaţii trebuie depuse în biroul V008, în termen de 24 de ore, coordonatorului departamental.

Documente:
Lista destinaţiilor disponibile