Criterii de admitere

data ultimei actualizări: 20-06-2018

Cifra de şcolarizare reprezintă numărul maxim de locuri disponibile pentru fiecare specializare în parte, numărul de locuri bugetate şi cu taxă nefiind încă stabilit. Acestea sunt prezentate în cele ce urmează:

Nivel de licenţă

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba Engleză) – cifra de şcolarizare: 50
(locuri bugetate – 12, locuri cu taxă – 38)

 • Test eliminatoriu de limbă engleză, constând într-o discuţie liberă, pe teme diverse, prin care să se evidenţieze nivelul de cunoaştere al acestei limbi
 • Medie bacalaureat – 100%

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 100
(locuri bugetate – 11, locuri cu taxă – 89)

 • Medie bacalaureat – 100%

Studii de Securitate (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 100
(locuri bugetate – 11; locuri cu taxă – 89)

 • Medie bacalaureat – 100%

Comunicare şi relaţii publice (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 75
(locuri fără taxă – 3; locuri cu taxă – 72)

 • Medie bacalaureat – 100%

Nivel de masterat:

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană - cifra de şcolarizare: 50
(locuri fără taxă – 4; locuri cu taxă – 46)

 • Proba orală (interviu) – 10%
 • Medie de licenţă – 90%

Bibliografie:

 1. European Commission, DG Regional and Urban Policy, Strategic Plan 2016-2020, document disponibil la: http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic-plan-2016-2020-dg-regio_april2016_en.pdf
 2. European Commission, Communication and Visibility Manual for European Union External Actions, document disponibil la: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.pdf
 3. Information and Communication: Handbook for EU Delegations in Third Countries and to International Organisations. December 2012, Ref: Ares(2013) 11, document disponibil la: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ghana/documents/press_corner/20121231_en.pdf

Studii europene (în limba engleză) - cifra de şcolarizare: 50
(locuri fără taxă – 9; locuri cu taxă – 41)

 • Test eliminatoriu de limbă engleză, constând într-o discuţie liberă, pe teme diverse, prin care să se evidenţieze nivelul de cunoaştere al acestei limbi
 • Proba orală (interviu) – 10%
 • Medie de licenţă – 90%

Bibliografie:

 1. Hlavac, Marek: Less Than a State, more than an International Organization: The Sui generis nature of the European Union, Georgetown University, 2010 – sursa MPRA
 2. Brie, Mircea and Horga, Ioan and Şipoş, Sorin (2011): Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border. Published in: Eurolimes , Vol. Suppli, (2011): pp. 1-502 – sursa MPRA
 3. Bărbulescu, Iordan Gh. (coord.); Costea, Ana Maria (coord.); Ion, Oana Andreea (ed.); Prelipceanu, Alexandra (ed.). 2015. 25 Years Since the Fall of Communism. Proceedings. Tritonic Publishing House. – sursa SSRN

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene - cifra de şcolarizare: 50
(locuri fără taxă – 4; locuri cu taxă – 46)

 • Proba orală (interviu) – 10%
 • Medie de licenţă – 90%

Bibliografie:

 1. Evaluarea politicii regionale – observatii si rezultate: http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/information/publications/panorama-magazine/2010/panorama-33-evaluating-regional-policy-insights-and-results
 2. Evaluarea politicilor publice
  http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziune%20si%20asistenta%20sociala/Proiecte_cu_finatare_externa/130809PHARE2003_2005Evaluarea_politicilor_publice.pdf

Securitate europeană - cifra de şcolarizare: 50
(locuri fără taxă – 4; locuri cu taxă – 46)

 • Proba orală (interviu) – 10%
 • Medie de licenţă – 90%

Bibliografie:

 1. Strategia Globalǎ a Uniunii Europene (RO), 2016: http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_ro_version.pdf
 2. Conceptul Strategic al NATO/NATO Strategic Concept (EN), 2010:
  http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf
 3. Preşedinţia României, “Strategia de Apǎrare Naţionalǎ Ţǎrii pentru perioada 2015-2019”
  http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf

Observaţie: Proba orală (interviul) va avea loc zilnic de la ora 14. Nu se admit contestaţii la probele orale.