Plan de învăţământ

data ultimei actualizări: 03-07-2017

În această pagină sunt enumerate disciplinele studiate în cadrul acestei specializări, conform planului de învățământ valabil începând cu anul universitare 2017/2018. Diferitele variante ale planului de învățământ, în formă completă, le găsiți în partea de jos a paginii.

Anul de studiu I – Semestrul  I

Discipline obligatorii
Politici UE. Sisteme şi metode de evaluare ale UE, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Metode şi tehnici de evaluare şi cercetare. Statistica socială, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 5 credite
Politici şi strategii de comunicare în UE, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Managementul și evaluarea proiectelor regionale, Disciplină de Aprofundare, 5 credite

Discipline opţionale
Teorii ale evaluării politicilor şi programelor publice/Leadership politic şi dezvoltare organizaţională în UE, Disciplină de Aprofundare, 4 credite
Traducere şi comunicare instituţională în UE (română – engleză)/Traducere şi comunicare instituțională în UE (română – franceză), Disciplină de Aprofundare, 4 credite

Anul de studiu I – Semestrul II

Discipline obligatorii
Politici de dezvoltare regională, Disciplină de Aprofundare, 5 credite
Regiunile – actori în UE. Evaluarea programelor și politicilor de cooperare regională şi transfrontalieră, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Eficienţa decizională în administraţia publică, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Strategii de negociere. Actori publici şi privaţi, Disciplină de Aprofundare, 4 credite
Serviciile sociale în instituţiile adminitraţiei publice, Disciplină de Aprofundare, 4 credite
Administrarea bugetului şi a finanţelor publice, Disciplină de Aprofundare, 4 credite
Practică de specialitate, Disciplină de Aprofundare, 1 credite

Anul de studiu II – Semestrul I

Discipline obligatorii
Comunicare şi imagine în relaţiile internaţionale, Disciplină de Aprofundare, 6 credite
Dezvoltarea regiunilor de frontieră ale UE, Disciplină de Aprofundare, 6 credite
Comunicare şi protocol instituţional, Disciplină de Aprofundare, 6 credite
Strategii şi instrumente de comunicare în mediul online, Disciplină de Aprofundare, 6 credite

Discipline opţionale
Cooperare transfrontalieră / Politici şi instrumente europene pentru stimularea
cercetării, dezvoltării şi inovării, Disciplină de Aprofundare, 3 credite
Interpretariat şi comunicare instituţională în UE (română – engleză)/Interpretariat şi comunicare instituţională în UE (română – franceză), Disciplină de Aprofundare, 3 credite

Anul de studiu II – Semestrul II

Discipline obligatorii
Relaţii publice – mijloc de comunicare instituţională, Disciplină de Aprofundare, 5 credite
Minorităţi naţionale şi dezvoltare regională, Disciplină de Aprofundare, 5 credite
Diplomaţie culturală europeană, Disciplină de Aprofundare, 3 credite
Ipostaze ale calităţii în dezvoltarea regională, Disciplină de Aprofundare, 3 credite
Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, Disciplină de Aprofundare, 10 credite

Discipline opţionale
Relaţia dintre rural şi urban în România contemporană/Limbajul tehnic utilizat în evaluarea politicilor și programelor europene, Disciplină de Aprofundare, 4 credite

Documente:

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017/2018 (pdf)
Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2012/2013 (pdf)
Planul de învățământ valabil pentru studenții din anul I și II 2010/2011 (pdf)