Posibilităţi de angajare

data ultimei actualizări: 07-04-2013

Procesul de învăţământ, disciplinele obligatorii şi modulele opţionale au ca principal obiectiv dobândirea competenţelor şi aptitudini profesionale pentru practicarea următoarelor meserii:

 • referent relaţii externe (COR – 242215),
 • consilier afaceri europene (COR – 242214),
 • editorialist (COR – 264207),
 • comentator publicist (COR – 264201),
 • consilier institutii publice (COR – 111204),
 • consilier parlamentar (COR – 111230),
 • politolog (COR – 263304),
 • consilier organizatie politică (COR – 111401).

Principalele grupe de angajatori vizate sunt:

 • firmele multinaţionale,
 • IMM-urile,
 • instituţiile publice locale, regionale şi naţionale,
 • organismele internaţionale,
 • organizaţiile şi instituţiile europene,
 • ONG-urile,
 • birouri parlamentare.