Descriere

data ultimei actualizări: 24-05-2017

Programul de masterat în Securitate Europeană se adresează absolvenţilor de studii de licenţă care doresc să se specializeze şi să dezvolte o carieră profesională în domeniul relaţiilor internaţionale şi a studiilor de securitate.
Prin studii de securitate, comunitatea ştiinţifică şi specialiştii în domeniul securităţii, înţeleg un ansamblu de cursuri speciale care dezvoltă abilităţi, competenţe şi calificări specifice:

  • abilitatea de a evalua riscurile de securitate, în baza unei metodologii riguroase de informare cercetare şi analizǎ;
  • abilitatea de a fomula scenarii privind ameninţările şi vulnerabilităţile de securitate, în contexte şi cazuri particulare securitate internaţională, regională, şi naţională, securitatea societală, securitatea afacerilor, securitatea informaţiilor, securitatea organizaţională, etc.);
  • abilitatea de a propune şi implementa proiecte/programe de securizare, în contexte şi cazuri particulare.

Principala caracteristică a programului de masterat în Securitate Europeană o constituie abordarea pragmatică şi aplicată a cunoştinţelor şi competenţelor în domeniu, oferta de cursuri fiind orientată preponderent spre o abordare din perspectiva managementului securităţii.

 

Persoane de contact:
lector univ. dr. Dorin DOLGHI, asistent univ. Constantin ŢOCA (toca [ae] igri.ro)