Plan de învăţământ

data ultimei actualizări: 03-07-2017

În această pagină sunt enumerate disciplinele studiate în cadrul acestei specializări, conform planului de învățământ valabil începând cu anul universitare 2017/2018. Diferitele variante ale planului de învățământ, în formă completă, le găsiți în partea de jos a paginii.

Anul de studiu I – Semestrul  I

Discipline obligatorii
Metode şi tehnici de evaluare şi cercetare. Statistica socială, Disciplină de Aprofundare, 7 credite
Politici UE. Sisteme şi metode de evaluare ale UE, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Analiza politicilor publice, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 7 credite
Teorii ale evaluării politicilor şi programelor publice, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 5 credite

Discipline opţionale
Actori cheie în politica UE: cetăţeni, grupuri de interese, partide politice/Leadership politic şi cultură decizională, Disciplină de Aprofundare, 5 credite

Anul de studiu I – Semestrul II

Discipline obligatorii
Management internaţional. Evaluarea instituţiilor şi organizaţiilor, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Calitatea în evaluare. Standardele evaluării, Disciplină de Aprofundare, 6 credite
Mijloace de comunicare în evaluare, Disciplină de Aprofundare, 7 credite
Stabilirea agendei, luarea deciziilor şi implementarea politicilor şi programelor europene, Disciplină de Cunoaştere Avansată, 6 credite
Practică de specialitate, Disciplină de Aprofundare, 1 credite

Discipline opţionale
Organisme şi instituţii de evaluare a politicilor şi programelor/Politica de afaceri interne, justiţie şi drepturile cetăţenilor/Politica de afaceri interne, justiţie şi drepturile cetăţenilor, Disciplină de Aprofundare, 5 credite

Anul de studiu II – Semestrul I

Discipline obligatorii
Comunicare în evaluarea programelor şi politicilor publice, Disciplină de Aprofundare, 7 credite
Managementul fondurilor europene. Evaluarea proiectelor, Disciplină de Aprofundare, 7 credite
Cooperare transfrontalieră. Metodologia evaluării, Disciplină de Aprofundare, 6 credite
Practică de specialitate (I), Disciplină de Aprofundare, 6 credite

Discipline opţionale
Elemente de audit şi metode de evaluare economică a politicilor şi programelor europene/Evaluarea competenţelor, Disciplină de Aprofundare, 4 credite

Anul de studiu II – Semestrul II

Discipline obligatorii
Politici de dezvoltare regională. Practici în evaluare, Disciplină de Aprofundare, 5 credite
Politici sociale şi reevaluarea sistemelor de asigurări sociale, Disciplină de Aprofundare, 6 credite
Managementul public şi guvernare, Disciplină de Aprofundare, 5 credite
Elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, Disciplină de Aprofundare, 10 credite

Discipline opţionale
Relaţia dintre rural şi urban în România contemporană/Limbajul tehnic utilizat în evaluarea politicilor și programelor europene, Disciplină de Aprofundare, 4 credite

Descarcă planul de învăţământ al acestei specializări:

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017/2018 (pdf)
Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014/2015 (pdf)