Descriere

data ultimei actualizări: 30-06-2014

Programul de studii universitare de masterat Evaluarea politicilor și a programelor publice europene  face parte din obiectivele asumate de către Universitatea din Oradea ca urmare a participării în calitate de partener în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară: 1. „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie:1.2.“Calitate în învățământul superior”, proiectul “Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri și programe de masterat de calitate în domeniul evaluării de programe și politici publice (EVAL-EPPP), coordonat de Școala Națională de Științe Politice și Administrative. Programul de studii are ca misiune formarea de specialişti în sfera evaluării politicilor și programelor publice europene, care să aibă capacitatea de înţelegere şi comunicare cu persoane aparţinând diferitelor culturi, să poată conduce şi organiza echipe internaţionale, să aibă abilităţi de gestionare a situaţiilor obişnuite sau excepţionale specifice domeniului evaluării politicilor și programelor publice europene.

Principalele obiective ale programului de masterat sunt:

  • oferirea unui cadru academic propice însuşirii principalelor concepte teoretice referitoare la înfăptuirea și evaluarea politicilor și programelor publice europene;
  • prezentarea teoretică dar şi practică a unui pachet de informaţii referitoare la principalele etape, paradigme și instrumente ale construcției europene din perspectiva înfăptuirii politicilor publice;
  • dezvoltarea unor abilități privind înțelegerea principalelor cadre teoretice și a metodelor de luare a deciziei în evaluarea politicilor și programelor publice europene ;
  • dezvoltarea accentuată a componentei pragmatice în pregătirea studenţilor, prin cursuri referitoare la management public, leadership politic, organisme și instituții de evaluare, audit și evaluare economică, evaluarea proiectelor, standarde, metode și modele de evaluare a politicilor și programelor publice europene;
  • asigurarea de competenţelor generale şi specifice, astfel încât să se ofere studenţilor posibilităţi multiple de inserţie în muncă după absolvirea facultăţii, în domeniul administraţiei publice la nivel local, naţional, regional, european sau internaţional, precum şi posibilitatea de continuare a instruirii prin parcurgerea studiilor universitare de doctorat;
  • formarea studenţilor într-un spirit comunicativ, datorită unei susţinute pregătiri în tehnici de comunicare și limbaj tehnic utilizat în evaluarea politicilor și programelor publice europene;
  • pregătirea consolidată a studenţilor în domeniul evaluării de politici și programe publice prin cursuri referitoare la domeniile în care UE elaborează politici și program;
  • formarea de specialişti competenţi în înţelegerea problematicii UE, capabili să se integreze în echipe multiculturale de evaluare de proiecte cu componentă europeană.