Alte publicaţii

data ultimei actualizări: 09-10-2013

Cărți

MBrie-CasatorieAutor: Mircea BRIE
Titlu: Căsătoria în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2009
ISBN: 978-973-759-982-7
Scurtă prezentare: Cartea, premiată în anul 2011 de către Academia Română cu premiul Mihail Kogălniceanu, este o complexă analiză asupra realităţilor şi strategiilor maritale din nord-vestul Transilvaniei. După o analiză a izvoarelor documentare şi a reperelor metodologice proprii cercetării sale, autorul se axează pe descrierea cadrului în care are loc căsătoria şi a caracteristicilor căsătoriei în mediul rural şi urban. Apoi, pe baza surselor de arhivistice, autorul reconstituie opţiunile maritale şi căsătoriile mixte la toate comunităţile confesionale din spaţiul supus cercetării.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN, SSOAR, MPRA/RePEc.

MBrie---IHorga-Relatiile-internationaleAutori: Mircea Brie şi Ioan Horga
Titlu: Relaţiile internaţionale de la echilibru la sfârşitul concertului european (secolul XVII – începutul secolului XX)
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2009
ISBN: 978-973-759-925-4
Scurtă prezentare: Este o privire de ansamblu asupra diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale de la începutul secolului al XVII-lea până la începutul secolului XX. În această perioadă relaţiile dintre statele europene au evoluat, rolul diplomaţiei în relaţiile internaţionale creşte, iar monarhii europeni îşi vor constitui propriile reţele diplomatice. Practicile negocierii s-au îmbunătăţit în timp, diplomaţia modernă fiind influenţată de dezvoltarea capitalistă şi revoluţia burgheză.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN, SSOAR.

MBrie-FamilieAutor: Mircea BRIE
Titlu: Familie şi societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX)
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2008
ISBN: 978-973-759-560-7
Scurtă prezentare: Construită pe structura tezei de doctorat, lucrarea are ca subiect istoria familiei transilvănene din perspectiva demografiei istorice. Subiectele tratate sunt familia, căsătoria, mişcarea naturală a populaţiei, divorţul, concubinajul şi ilegitimitatea, precum şi mentalităţile şi rolurile familiei, satului şi comunităţii. Trimitere se face la contextul juridic şi socio-economic al societăţii. Lucrarea se remarcă prin înţelegerea mentalităţii cadrului societăţii ţărăneşti şi prin caracterul ei interdisciplinar.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN, SSOAR, MPRA/RePEc.

Autor: Mircea BRIE
Titlu: Perspectivă istorico- geografică asupra unui circuit turistic
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2006
ISBN: 973-759-005-8
Scurtă prezentare: Lucrarea este un material didactic, un ghid practic pentru o aplicaţie de teren pe traseul Oradea – Deva – Sibiu – Bucureşti – Braşov – Cluj-Napoca – Oradea dintr-o perspectivă istorico-geografică. După o prezentare a traseului urmat, autorul se opreşte asupra celor mai însemnate locuri şi aşezări de atracţie turistică.

MBrie-O-istorie-socialaAutor: Mircea BRIE
Titlu: O istorie socială a spaţiului românesc. De la începuturile statalităţii dacice până la întrezărirea modernităţii
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2005
ISBN: 973-613-759-7
Scurtă prezentare: Lucrarea este o sinteză de istorie socială a spaţiului românesc din antichitate, continuând cu epoca medievală, cu statul medieval şi transformările socio-economice şi juridice datorate modernităţii. Istoric şi sociolog, autorul oferă o dublă abordare asupra interpretării istoriei românilor, inspirată din istoriografia franceză, la graniţa dintre istorie şi sociologie.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN, SSOAR.

FChirodea_Academia_de_Drept_din_OradeaAutor: Florentina CHIRODEA
Titlu: Învățământul superior la granița de vest a României Mari: Academia de Drept din Oradea (1919 – 1934)
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2011
ISBN: 978-606-10-0665-6
Scurtă prezentare: Studiul îşi propune cercetarea vieții academice și analiza problematicii celor două categorii de actori care definesc activitatea Academiei de Drept din Oradea în perioada 1919-1934, corp profesoral și studenți. Abordarea a impus utilizarea metodelor specifice oricărui subiect de istorie, pe baza materialului documentar şi a bibliografiei de specialitate s-a avut în vedere folosirea preponderentă a analizei diacronice a vieții academice interbelice şi a evoluției corpului didactic orădean. În aceeași măsură, și alte metode de cercetare istorică, analiză de document și studiu de caz, au stat în atenția noastră pentru descrierea și explicarea evenimentelor. De asemenea, analiza comparativă ne-a permis o percepere mai aprofundată a elementelor care au determinat un anumit sens al evoluției istorice a școlii superioare orădene.

CDogot_Le_federalismeAutor: Cristina-Maria DOGOT
Titlu: Le fédéralisme, fondement intellectuel de la construction européenne: Le fédéralisme personnaliste de Denis de Rougemont
Editura: Editions universitaires européennes
Anul publicării: 2011
ISBN: 978-613-1-55264-9
Scurtă prezentare: Federalism is one of the earliest political questions of European space. Strongly related initially of the subsidiarity principle, in contemporary period it is in a powerfully relation with another concept, that of region and regionalisation. Among the numerous attempts to find a method to realize federal Europe, one distinguishes itself clearly of all the others: personnalist or integral federalism. Developed during the two first decades after the Second World War, this kind of federalism is in fact a philosophy of human life understood in all her simplicity, a dialogue-philosophy, an action-philosophy, and finally a help-philosophy, a life school.
Link: https://www.editions-ue.com/catalog/details/store/ru/book/978-613-1-55264-9/le-fédéralisme,-fondement-intellectuel-de-la-construction-européenne?search=dogot

IHorga_Teoria_Relatiilor_InternationaleAutor: Ioan HORGA
Titlu: Teoria Relaţiilor Internaţionale
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2006
ISBN: 973-613-988-3
Scurtă prezentare: Lucrarea „Teoria Relațiilor Internaționale“ are două părți mari. Prima parte, Introducere în Teoria Relațiilor Internaționale ce cuprinde – „Analiza epistemologică a Relațiilor Internaționale“ și „Curente și școli în Teoria Relațiilor Internaționale“ și a doua parte Teoria Relațiilor Internaționale, care cuprinde „Societatea Internațională“, „Actorii Internaționali“ și „Acțiunea internațională”. Alegerea acestei modalități de a structura lucrarea a apărut din dorința de a le oferi studenților care studiază relațiile internaționale un material concis și sistematic, dar totuși deschis completărilor ulterioare, deoarece se operează cu informații ce se învechesc ușor. Prin urmare, acest curs se concentrează pe proprietățile esențiale și factorii fundamentali de evoluție ai relațiilor internaționale. Cititorul va putea să-și completeze cunoștințele în acest domeniu consultând notele bibliografice și sit-urile diverșilor actori internaționali.

DPantea_Imaginea_AnglieiAutor: Dana PANTEA
Titlu: Imaginea Angliei si a englezului in cultura romaneasca din secolul al XIX-lea
Editura: Editura Universităţii din Oradea
ISBN: 978-606-10-0213-9
Anul publicării: 2011
Scurtă prezentare: Din perspective noii istoriografii elaborate de istoricii francezi in a doua jumatate a secolului XX, cartea doamnei Dana Pantea pune fata in fata doua civilizatii, doua spatii culturale situate la o departare geografica considerabila: civilizatia engleza si civilizatia romaneasca din secolul al XIX-lea. Intr-o epoca in care societatea romaneasca era inca arhaica, economia eminamente agrara, elita romaneasca a cautat modele demne de urmat chiar si in indepartata Anglie. Rezultatul acestor cautari s-a materializat in scrisori private si diplomatice, articole publicate in diferite reviste si ziare, relatari de calatorie din care aflam nu numai imaginea englezului cu trasaturile pozitive si negative, dar si imaginea Angliei cu institutiile sale, cu parlamentul si monarhia care vor devein un model urmat de romani la sfarsitul veacului al XIX-lea.

IPolgar_TrianonAutor: István POLGÁR
Titlu: Tratatul de la Trianon – impactul aspura istoriografiei române şi maghiare (1920-2010)
Editura: Editura Universităţii din Oradea
ISBN: 978-606-10-0571-0
Anul publicării: 2011
Scurtă prezentare: Conţinutul acestei cărţi prezintă o radiografie a impactului generat de momentul Trianon asupra istoriografiei române şi a celei maghiare, începând cu anul 1920 şi până în prezent.

AStoica-Relatii_Diplomatice_RPAutor: Alina STOICA
Titlu: Relaţii diplomatice româno-portugheze (1919-1933). Martinho de Brederode – ambasador la Bucureşti
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2011
ISBN: 978-606-10-0384-6
Scurtă prezentare: Cartea este rezultatul cercetărilor întreprinse pe parcursul stagiului nostru de doctorat. Aria cercetării s-a extins pe de o parte asupra relaţiilor bilaterale româno-portugheze în contextul relaţiilor internaţionale şi al politicii generale portugheze faţă de Balcani, iar pe de altă parte am insistat asupra raporturilor directe dintre România şi Portugalia având drept reper în demersul nostru corespondenţa şi activitatea diplomatică a Ministrului portughez la Bucureşti, Martinho de Brederode. Analiza întreprinsă prin compararea datelor şi informaţiilor obţinute din surse adesea diferite, edite sau inedite, ne-au ajutat să conturăm şi să evidenţiem dificultăţile promovării intereselor româneşti în contextul internaţional al epocii, dar şi maniera în care diplomaţii de la Bucureşti au înţeles sau au vrut să înţeleagă realitatea de facto.

LSoproni_Tehnici_de_Expresie_si_ComunicareAutor: Luminiţa ŞOPRONI
Titlu: Tehnici de expresie şi comunicare internaţională
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2007
ISBN: 978-973-759-399-3
Scurtă prezentare: În epoca pieţelor şi a comerţului electronic, arta şi ştiinţa negociatorului capătă întreaga lor semnificaţie. Domeniul comunicării şi negocierii comerciale este imens şi evoluează în funcţie de preferinţele consumatorilor şi cultura lor, de modalităţile de plată şi de reglementările legale, de prevederile acordurilor internaţionale şi de pieţe.

LSoproni_Tehnici_de_Comunicare_si_negociereAutor: Luminiţa ŞOPRONI
Titlu: Tehnici de comunicare şi negociere. Caiet de seminar
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2007
ISBN: 978-973-759-296-5
Scurtă prezentare: Caietul de seminar răspunde provocărilor mediului de afaceri actual, în care comunicarea şi negocierea devin esenţiale pentru supravieţuire şi succes şi este un complement al cărţii „Tehnici de expresie şi comunicare internaţională”, ilustrând ideile şi modelele teoretice ale acesteia prin aplicaţii practice.

LSoproni_Relatii_Economice_InternationaleAutor: Luminiţa ŞOPRONI
Titlu: Relaţii economice internaţionale
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2004
ISBN: 973-613-505-5
Scurtă prezentare: Cartea se adresează studenţilor şi tuturor celor interesaţi de domeniul afacerilor internaţionale, încercând să-i familiarizeze în plan teoretic, dar şi practic cu o serie de cunoştinţe despre economia internaţională, despre tehnicile de comerţ şi de plată internaţionale, despre negocierea, contractarea, promovarea şi transportul internaţional. Analiza societăţilor transnaţionale, „vârfurile de lance” ale globalizării economiei, precede şi pregăteşte abordarea economiei mondiale, realizată în ultima parte a lucrării, din perspectiva regionalizării şi a globalizării.

LSoproni_Comunicare_si_negociere_in_afaceri_suport_cursAutor: Luminiţa ŞOPRONI
Titlu: Comunicare şi negociere în afaceri
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2002
ISBN: 973-613-103-3
Scurtă prezentare: Cartea se adresează studenţilor, oamenilor de afaceri şi tuturor celor care sunt pasionaţi de fascinantul domeniu al comunicării şi negocierii. Ea are drept scop principal formarea şi perfecţionarea lor ca specialişti în comunicare şi negocieri, ajutându-i să-şi maximizeze rezultatele în condiţiile în care relaţiile dintre partenerii de afaceri devin din ce în ce mai importante. În acelaşi timp, reprezintă un punct de reper pentru toţi cei care vor să-şi perfecţioneze cunoştinţele în aceste domenii.

LSoproni_Comunicare_si_negociere_in_afaceriAutor: Luminiţa ŞOPRONI
Titlu: Comunicare şi negociere în afaceri.Caiet de seminar
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2002
ISBN: 973-613-198-X
Scurtă prezentare: Acest caiet este ilustrat cu exemple, studii de caz şi exerciţii concrete din domeniul comunicării de afaceri care pot fi valorificate de studenţi în cadrul seminariilor. El îmbină teoria cu practica şi încearcă să adapteze conceptele teoretice la realitatea afacerilor.

Volume colective

MBrie-IHorga-SSipos-Ethnicity-CambridgeCoordonatori: Mircea BRIE, Ioan HORGA, Sorin ŞIPOŞ
Titlu: Ethnicity, confession and intercultural dialogue at the European Union Eastern Border
Editura: Cambridge Scholars Publishing
Anul publicării: 2013
ISBN: 978-1-4438-4607-3
Scurtă prezentare: Este o ediţie selectivă şi revizuită a lucrărilor cuprinse în volumul Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border (Debrecen/Oradea, 2011). Lucrarea abordează tematica dialogului intercultural şi a etnicităţii prin prisma relaţiilor dintre majoritate şi minoritate, dar şi mecanismele de gestionare a relaţiilor inter-etnice la frontiera estică a UE. Volumul este organizat în patru importante capitole: Studii introductive; Minoritate şi majoritate în spaţiul Europei de Est; Fenomenul migraţiei în Europa; Managementul relaţiilor interetnice şi securitatea europeană.
Link: http://www.c-s-p.org/Flyers/Ethnicity-and-Intercultural-Dialogue-at-the-European-Union-Eastern-Border1-4438-4607-4.htm.

SSipos-GMoisa-MBrie-FSfrengeu-IGumenai-AtelierulCoordonatori: Sorin ŞIPOŞ, Gabriel MOISA, Mircea BRIE, Florin Sfrengeu, Ion Gumenâi
Titlu: The historian’s Atelier. Sources, methods, interpretations (Atelierul istoricului. Surse, metode, interpretări)
Editura: Editura Academia Română
Anul publicării: 2012
ISBN: 978-973-7784-84-1
Scurtă prezentare: Având ca şi subiect central atelierul istoricului, volumul pledează pentru cauza cercetătorului chemat să scrie o istorie nepărtinitoare şi obiectivă, pentru dezvăluirea cât mai exactă a trecutului şi pentru profesionalismul istoricului.
Link: http://iser.rdsor.ro/2013/Atelierul_istoricului_Contents.pdf

MBrie-IHorga-SSipos-EthnicityCoordonatori: Mircea BRIE, Ioan HORGA, Sorin ŞIPOŞ
Titlu: Ethnicity, confession and intercultural dialogue at the European Union Eastern Border
Editura: Editura Universităţii din Oradea/ Editura Universităţii din Debrecen
Anul publicării: 2011
ISBN: 978-963-473-462-8
Scurtă prezentare: Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor conferinţei Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border, acţiune în cadrul unui proiect Jean Monnet finanţat de către Comisia Europeană.
Lucrarea abordează tematica dialogului intercultural, a etnicităţii şi confesiunii prin prisma relaţiilor dintre majoritate şi minoritate, dar şi mecanismele de gestionare a relaţiilor inter-etnice şi inter-confersionale la frontiera estică a UE. Volumul este organizat în patru importante capitole: Studii introductive; Minoritate şi majoritate în spaţiul Europei de Est; Fenomenul migraţiei în Europa; Managementul relaţiilor interetnice şi securitatea europeană.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN, SSOAR, MPRA/RePEc.

MBrie-IHorga-SSipos-EthnoCoordonatori: Mircea BRIE, Sorin ŞIPOŞ, Ioan HORGA
Titlu: Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area. Historical Perspectives (XVIII- XX Centuries)
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2011
ISBN: 978-606-10-0626-7
Scurtă prezentare: Lucrarea coordonată de Mircea Brie, Sorin Şipoş şi Ioan Horga, Ethno – confessional Realities in the Romanian Area. Historical Perspectives (XVIII- XX Centuries) propune o abordare istorică şi sociologică a realităţilor etnice şi confesionale din spaţiul românesc din epocile modernă şi contemporană. Coordonatorii volumului au adunat împreună 19 contribuţii ale unor istorici şi cercetători tineri pe care le-au grupat în capitolele: Confesiune şi minorităţi religioase; Etnicitate şi naţionalism; Migraţie şi asimilare. În prefaţa acestui volum, profesorul Barbu Ştefănescu a făcut o sinteză a acestor lucrări prezentate în volum.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN, SSOAR, MPRA/RePEc.

Coordonatori: Viniciu MASCAŞ, Andrei GUG, Mircea BRIE, Cristina DOGOT
Titlu: EU – poartă spre noi membri
Editura: Editura Universităţii din Oradea
Anul publicării: 2010
ISBN: 978-606-10-0326-6
Scurtă prezentare: Lucrarea este un volum colectiv ce cuprinde mai multe lucrări ale unor tineri cercetători, în principal studenţi de la specializarea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Temele abordate sunt variate începând cu reprezentările simbolice ale Europei care au contribuit la ideea de Europă, alegerile în Marea Britanie şi efectele lor în Uniunea Europeană, Euroscepticismul Britanic, aderarea Islandei la Uniunea Europeană, Cartea Albă a guvernării pe mai multe nivele a Uniunii Europene, Politica Externă şi de Securitate Comună – Un model de securitate, Moldova şi perspectiva aderării la UE, Lumea americană versus lumea arabă, Internaţionalizare, globalizare sau mondializare a pieţelor de capital, democraţia în lumea Islamică, pedeapsa cu moartea în SUA sau China.

MBrie-IHorga-SSipos-EthnicityCoordonatori: Mircea BRIE, Ioan HORGA, Sorin ŞIPOŞ
Titlu: Ethnicity, confession and intercultural dialogue at the European Union Eastern Border
Editura: Editura Universităţii din Oradea/ Editura Universităţii din Debrecen
Anul publicării: 2011
ISBN: 978-963-473-462-8
Scurtă prezentare: Volumul cuprinde o selecţie a lucrărilor conferinţei Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue at the European Union’s East Border, acţiune în cadrul unui proiect Jean Monnet finanţat de către Comisia Europeană.
Lucrarea abordează tematica dialogului intercultural, a etnicităţii şi confesiunii prin prisma relaţiilor dintre majoritate şi minoritate, dar şi mecanismele de gestionare a relaţiilor inter-etnice şi inter-confersionale la frontiera estică a UE. Volumul este organizat în patru importante capitole: Studii introductive; Minoritate şi majoritate în spaţiul Europei de Est; Fenomenul migraţiei în Europa; Managementul relaţiilor interetnice şi securitatea europeană.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSRN – http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2246631, SSOAR – http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32897, MPRA/RePEc – http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44082/.

SSIPOS-MBRIE-IHORGA-ISarov-IGUMENAI-Politici-imperialeCoordonatori: Sorin ŞIPOŞ, Mircea BRIE, Ioan HORGA, Igor ŞAROV, Ion Gumenâi
Titlu: Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc
Editura: Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact din Chişinău
Anul publicării: 2010
ISBN: 978-606-10-0190-3; 978- 9975- 4001-2-1
Scurtă prezentare: Volumul cuprinde lucrările prezentate la Simpozionul internaţional Politici imperiale în spaţiul românesc, ediţia a III-a, Oradea, 10-13 iunie 2010. Lucrările abordează într-o manieră interdisciplinară o tematică extrem de variată. Acestea sunt împărţite pe cinci secţiuni: 1. Imperii, modele şi politici imperiale: izvoare şi istoriografii, 2. Politică, administraţie şi societate în cadrul imperiilor în Evul Mediu, 3. Politică, administraţie şi societate în cadrul imperiilor în epoca modernă, 4. Construcţii şi strategii imperiale în spaţiul românesc în secolul al XX-lea, 5. Consecinţe şi ecouri ale politicilor imperiale în istoria recentă.
Cartea poate fi descărcată integral din următoarele baze de date internaţionale: SSOAR, MPRA/RePEc.

SSipos-MBrie-FSfrengeu-IGumenai-FrontiereleCoordonatori: Sorin ŞIPOŞ, Mircea BRIE, Florin SFRENGEU, Ion GUMENÂI
Titlu: Frontierele spaţiului românesc în context european
Editura: Editura Universităţii din Oradea/ Editura Cartdidact din Chişinău
Anul publicării: 2008
ISBN: 978-973-759-559-1
Scurtă prezentare: Volumul cuprinde mai multe lucrări grupate în şase secţiuni: cercetări interdisciplinare asupra frontierei, realităţi politice şi etnice, tradiţie şi modernizare, societate şi economie, mişcarea politică şi naţională şi, nu în ultimul rând, România şi Republica Moldova – realităţi contemporane. Iniţiativa care a dus la apariţia acestui volum a aparţinut Universităţii din Oradea, Universităţii din Chişinău, precum şi Centrului de Studii Transilvane din Cluj – Napoca. Volumul se remarcă prin bogăţia sa tematică, precum şi prin varietatea surselor utilizate în elaborarea lucrărilor.
Link: ISER

LSoproni_IHorga_Media_andEditori: Luminiţa ŞOPRONI
Titlu: Medias and European Diversity (Media și diversitatea europeană)
Editura: Editions Bruylant
Anul publicării: 2012
ISBN: 280-273-090-8, 978-280-273-090-3
Scurtă prezentare: De ce a fost nevoie să organizăm o conferinţă despre rolul mass-mediei în Uniunea Europeană? Din considerente legate de forţa pe care o deţin mijloacele de informare în masă în societatea contemporană, care ridică sau fac să se prăbuşească oameni, instituţii sau comportamente. Iar această putere a comunicării, a mass-mediei rezultă din poziţia-cheie pe care o deţine din gestionarea produsului celui mai râvnit astăzi: informaţia.