Proiecte de cercetare

data ultimei actualizări: 11-11-2014

Tipuri de proiecte:

 1. Proiecte Leonardo da Vinci
 2. Proiecte de cooperare transfrontalieră
 3. Proiecte Jean Monnet
 4. Proiecte cu finanţare judeţeană şi locală

Proiecte Leonardo da Vinci

 

mergi la începutul paginii

 

Proiecte de cooperare transfrontalieră – Phare CBC


Titlul proiectului:
Regimul juridic al organismelor de cooperare transfrontalieră în dreptul român şi maghiar. Modele europene de aplicare
Tipul proiectului: Programul România-Ungaria, Phare CBC 2006 INTERREG III A
Nr. de identificare al proiectului: RO-2006/018-446.01.01
Obiectivul proiectului: Promovarea şi sprijinirea cooperării româno-maghiare în vederea unei colaborări eficiente între instituţiile şi organismele din Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a reglementărilor juridice aplicabile în domeniul cooperării transfrontaliere.
Perioada de implementare: 2010
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager proiect: Prof. univ. dr. Ioan Horga
 • Asist. manager proiect: Asist univ. drd. Constantin – Vasile Ţoca
 • Director economic proiect: Lector univ. dr. Mircea Brie
 • Director ştiinţific: Conf. univ. dr. Mihaela Pătrăuş
 • Coordonator departament implementare proiect: Lector univ. dr. Cristian Miheş
 • Membru grup ştiinţific: Lector univ. Diana Cârmaciu

Bugetul proiectului: 50.000 EURO
Activităţile principale ale proiectului:

 • Conferinţa de lansare a proiectului „Viitorul cooperării instituţionale transfrontaliere în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar
 • Înfiinţarea Centrului de studii juridice în domeniul cooperării transfrontaliere CSJCT
 • Activităţi de instruire – 3 cursuri, activităţi de tipul people to people
 • Elaborarea compendiului „Stadiul actual al reglementărilor naţionale şi comunitare în domeniul cooperării transfrontaliere”
 • Conferinţa finală „Instituţii de cooperare transfrontalieră româno – maghiară spre un viitor european”.

 

mergi la începutul paginii

 

Proiecte de cooperare transfrontalieră – HURO

Titlul proiectului: Development of Focused IT and Language Skills in the Labour-market Region of Debrecen-Oradea
Tipul proiectului: Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania Ungaria 2007 – 2013
Nr. de identificare al proiectului: HURO 1001/278/2.3.2
Obiectivul proiectului: Obiectivul proiectului este reducerea şomajului tipic în zonele de frontieră, care se poate realiza de către partenerii proiectului prin traininguri de limbi străine şi tehnologia informaţiei. Indivizii care se califică pentru trainingurile IT trebuie să aibă cunoştinţe avansate a unei limbi străine, dar să nu aibă competenţe în informatică. Pe parcursul trainingului se acumulează cunoştinţe utile de informatică de la elementele de bază până la terminilogia profesională. Trainingurile centrate pe dezvoltarea vorbirii în engleză, franceză şi germană desfăşurate pe grupuri mici sunt accesibile acelor indivizi care studiază sau au deja un certificat în domeniul IT şi au cunoştinţe intermediare a unei limbi străine, dar utilizarea acestora pentru viaţa de zi cu zi reprezintă o provocare. Următoarele activităţi sunt necesare pentru realizarea proiectului: renovarea sălii/sălilor de training din Debrecen şi achiziţionarea de calculatoare în Oradea. De asemenea, este necesară şi elaborarea unei programe pentru trainingul IT.
Perioada de implementare: 01.03.2012 – 28.02.2013
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Polgar Istvan

Bugetul proiectului: 200.000 EURO
Activităţile principale ale proiectului:

 • organizarea unor cursuri in IT, lb engleza si lb francea pt actorii din piata fortei de munca din regiunea Oradea-Debrecen pt a creste sansele de angajare.

Beneficiar: Universitatea din Oradea
Link: www.huro-itdebora.org

Titlul proiectului: Development of Competence-Based Adult Education E-learning Programme; Launch of a Training for Stimulating SMEs
Tipul proiectului: Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania Ungaria 2007 – 2013
Nr. de identificare al proiectului: HURO 0801/140
Obiectivul proiectului: Tratatul de la Lisabona a stabilit ca scop esenţial în rândul universitătilor,pregătirea studenţilor conform nevoilor pieţei de muncă cu abilitatea de imbogăţire a cunoştinţelor în urma absolvirii.Din cauza scăderii numărului generaţiilor cu bacalaureat,educaţia adulţilor devine sarcina universităţiilor.Ceea ce priveşte educaţia adulţilor, accentul se axează pe un sistem educaţional modular,flexibil,de scurtă durată.Pe parcursul dezvoltării programului vafi elaborat şi lansat un modul care va cuprinde cunoştinţe antreprenoriale,de gestionare a mediului şi cunoştinţe în domeniul bioenergiei. Aplicarea modulului vafi posibil si prin intermediul workshopurilor organizate în cadrul programului.Programul asigură pregătirea pentru 25de participanţi maghiari şi 25români care la întâlnirile practice vorfi împărţiţi pe grupe de câte 5persoane.Între participanţi se stabilesc relaţii profesionale care pot sta la baza unei colaborări.Schimbul de informaţii vafi util în viitor tuturor participanţilor
Perioada de implementare: 01.02.2009 – 31.01.2010
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager financiar: Polgar Istvan

Bugetul proiectului: 179.000
Activităţile principale ale proiectului:

 • Development of Competence-Based Adult Education E-learning Programme; Launch of a Training for Stimulating SMEs

Beneficiar: Institutul de Studii Euroregionale
Link: www.hurolearn.org

mergi la începutul paginii

 

Proiecte de cooperare transfrontalieră – SEE

Titlul proiectului: Boosting innovation through capacity building and networking of science centres in the SEE region
Tipul proiectului: Programul de Cooperare Transnatională Sud-Estul Europei
Nr. de identificare al proiectului: SEE/B/0048/1.3/X
Obiectivul proiectului: SEE Science este un proiect destinat Europei de sud-est, care are ca principal obiectiv creşterea conştiinţei publice asupra rolului ştiinţelor naturii, al tehnologiei şi al inovării ca factori determinanţi ai creşterii economice. Proiectul îşi propune, în mod special, să trezească interesul tinerilor pentru ştiinţă, tehnologie şi inovare prin crearea de noi mijloace de creştere a vizibilităţii şi accesibilităţii ştiinţelor naturale şi a tehnicii prin intermediul cooperării şi al creării de reţele în cadrul Centrelor ştiinţifice. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, cooperarea devine din ce în ce mai importantă în tot mai multe domenii ale economiei, motiv pentru care reţeaua Centrelor ştiinţifice poate promova acum, prin intermediul tinerilor, o cultură a inovării pentru viitor.
Cooperarea dintre partenerii Centrelor ştiinţifice trebuie să devină catalizatorul inovării. Capacitatea de cooperare instituţională a acestor instituţii şi împărtăşirea eficientă a rezultatelor cunoa;terii sunt necesare. Cumulând experienţa bunelor practici europene şi aducând noi abordări, proiectul SEE Science reprezintă o parte activă în reformularea rolului Centrelor ştiinţifice.
Perioada de implementare: 01.04.2011 – 30.04.2014
Echipa de implementare a proiectului:
Manager proiect: Mircea Brie -
Manager comunciare: Polgar Istvan
Bugetul proiectului: 110.960
Activităţile principale ale proiectului:
Acapararea interesului tinerilor pentru ştiinţă, tehnologie şi inovare prin crearea de noi mijloace de creştere a vizibilităţii şi accesibilităţii ştiinţelor naturale şi a tehnicii prin intermediul cooperării şi al creării de reţele în cadrul Centrelor ştiinţifice
Link: www.seescience.unideb.hu

mergi la începutul paginii

 

Proiecte Jean Monnet

 

mergi la începutul paginii

 

Proiecte cu finanţare judeţeană şi locală

Titlul proiectului: “The Frontier Worker – New Perspectives on the Labor Market in Border Regions”
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă în conformitate nr. 64 din 02.05.2012
Obiectivul proiectului: Scopul proiectului este de a realiza, la Universitatea din Oradea, o conferință internațională intitulată “Lucrătorul frontalier – Noi perspective pe piața muncii în regiunile de frontieră”, la care vor participa cadre didactice, cercetători, studenți, practicieni din administrația publică, locală și județenă precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din România și Ungaria.
Perioada de implementare: 1 iunie – 31 octombrie 2012
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Lector. univ. dr. Adrian – Claudiu Popoviciu
 • Responsabil pagină Web: Lector univ. dr. Florentina Chirodea
 • Coordonator conferinţă internaţională: Asist. univ. drd. Constantin – Vasile Ţoca

Bugetul proiectului: 14.450 RON
Activităţile principale ale proiectului:

 • Realizare pagină web
 • Organizare conferinţă internaţională

Beneficiar: ARRISE
Link: http://www.eucrossborderlaw.eu/news_the_frontier_worker _new_perspectives_on_the_labor_market_in_border_regions

Titlul proiectului: “Dialogul intercultural la frontiera de est a UE”
Tipul proiectului: Contract de finanţare încheiat în temeiul Legii Nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul Judeţean-Direcţia de dezvoltare şi Implementare Proiecte
Nr. de identificare al proiectului: 461
Perioada de implementare: 2010
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Conf. univ. dr. Mircea Brie
 • Membri proiect: Lector univ. dr. Adrian Popoviciu, Prof. univ. dr. Ioan Horga, Asist. univ. drd. Constantin Ţoca

Bugetul proiectului: 15.000 RON
Activităţile principale ale proiectului:

 • Publicarea monografiei „Frontierele spaţiului românesc în context european”

Beneficiar: AISER

Titlul proiectului: “Minoritate şi majoritate etno-confesională în spaţiul românesc”
Tipul proiectului: Contract de finanţare încheiat în temeiul Legii Nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul Judeţean-Direcţia de dezvoltare şi Implementare Proiecte
Nr. de identificare al proiectului: 31
Perioada de implementare: 2010
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Conf. univ. dr. Mircea Brie
 • Membri proiect: Prof. univ. dr. Ioan Horga, Asist. univ. drd. Constantin Ţoca

Bugetul proiectului: 15.000 RON
Activităţile principale ale proiectului:

 • Publicarea monografiei „Minoritate şi majoritate etno-confesională în spaţiul românesc”

Beneficiar: AISER

Titlul proiectului: “The Border, a Space of Innovation and Cooperation in the European Union”
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă în conformitate cu HCL nr 49438 din 11.04.2012
Nr. de identificare al proiectului: 49438
Obiectivul proiectului: Acest proiect își propune să dezvolte o componentă esenţială la nivelul european, şi anume, frontiera, un spațiu de inovare și a cooperării în Uniunea Europeană.
Perioada de implementare: 1mai – 30 iunie 2012
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Lector. univ. dr. Adrian – Claudiu Popoviciu
 • Responsabil pagină Web: Lector univ. dr. Florentina Chirodea
 • Coordonator conferinţă internaţională: Asist. univ. dr. Constantin – Vasile Ţoca

Bugetul porietului: 9000 RON
Activităţile principale ale proiectului:

 • Realizare pagină web
 • Organizare conferinţă internaţională

Beneficiar: ARRISE
Link: http://www.eucrossborderlaw.eu/news_the_project_the_border_a_space_of_innovation_and_cooperation_in_the_
european_union

Titlul proiectului: Proiectul “90 de ani de învăţământ universitar românesc la Oradea”,
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă pentru acţiunea de tineret finanţat de Primăria Municipiului Oradea, în conformitate cu HCL nr 390- din 11.05.2009,
Nr. de identificare al proiectului: 42577
Obiectivul proiectului: Aniversare împlinirii a 90 de anide când în cadrul Academiei de Drept din Oradea, învăţământul a fost organizat în limba română, determinarea rolului pe care îl are mediul academic, universitar în creşterea calităţii vieţii economice, culturale şi sociale a comunităţii locale şi regionale din care face parte, precum şi atragerea elevilor de liceu înspre studiile universitare, prin organizarea unui concurs de comunicări cu elevii de liceu din clasa a XII-a şi unor serii de manifestări ştiinţifice destinate studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice universitare, diseminarea rezultatelor acestor activităţi realizându-se prin tipărirea de volume.
Perioada de implementare: 20 mai 2009 – 30 noiembrie 2009
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Prof. Univ. Dr. Ioan Horga
 • Coordonator grup ştiinţific: Asist. Univ. Adrian – Claudiu Popoviciu
 • Coordonator grup implementare: Asist. Univ. Constantin – Vasile Ţoca
 • Coordonator grup administrativ: Asist. Cercetare Florentina Chirodea

Bugetul proietului: 5000 RON
Activităţile principale ale proiectului :

 • Organizarea concursului de comunicări ale elevilor din clasa a XII-a din liceele orădene, având ca temă Uniunea Europeană
 • Organizarea unei mese rotunde, cu participarea cadrelor didactice universitare şi preuniversitare, a elevilor de liceu, studenţilor şi a unor specialişti în domeniu, având ca temă “Educaţie şi mentalităţi transfrontaliere” .

Beneficiar: ISER

Titlul proiectului: “Conferinţa – Europa şi frontierele religioase”
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă pentru activiatea de Euroregiune finanţat în conformitate cu H.C.L nr.254/27.03.2008
Nr. de identificare al proiectului: 129272
Obiectivul proiectului: Organizarea unei conferinţe internaţionale cu tema Europa şi frontierele religioase cu invitaţi care sunt specialişti în domeniul frontierelor în general şi a dimensiunii religioase, astfel încât să reuşească să surprindă în totalitate dimeniunea europeană, frontierele religioase ale Europei, având în vedere că în perioada contemporană fenomenul religios coroborat cu dimensiunea frontierelor au luat o direcţie care caracterizează Europa.
Perioada de implementare: 7.04.2007 – 28.11.2007
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager proiect: Prep Univ. Drd. Constantin – Vasile Ţoca
 • Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Istvan Suli – Zakar
 • Coordonator departament tehnic: Prof. Univ. Dr. Ioan Horga

Bugetul proietului: 11404
Activităţile principale ale proiectului:

 • Conferinţa cu tema “Europa şi frontierele religioase”

Beneficiar: AISER

Titlul proiectului: Dialogul intercultural şi politica de vecinătate în spaţiul Carpatic
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă pentru activiatea de învăţământ finanţat în conformitate cu H.C.L nr.254/27.03.2008
Nr. de identificare al proiectului: 129281
Obiectivul proiectului: Diversitatea culturala a fost si este inca una din valorile principale ale Europei. Marirea progresiva a Europei, pe o parte, si efectele globalizarii, pe de alta parte, au creat o Europa interconectata si interdependenta, in care diversitatea culturala si caracterul multicultural al unor ţări au devenit mai evidente. În consecinţă, dialogul intercultural – înţeles ca o interacţiune deschisă bazată pe recunoaşterea diferenţelor şi varietăţilor – a fost intesificată în toate nivelele de comunicaţie şi devine principalul motiv în încurajarea identităţii Europene. Cu anunţarea că anul 2008 este „Anul European de Dialog Intercutural”EYID, UE a recunoscut importanţa diversităţii culturale şi a dialogului cultural ca şi un avantaj unic al Europei. Ideea principală a EYID este să cimenteze un dialog între societata civilă, în special în randul persoanelor tinere.
Perioada de implementare: 11 aprilie 2008 – 28 noiembrie 2008
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager proiect: Prof. Univ. Dr. Ioan Horga
 • Coordonator ştiinţific: Lector Univ. Dr. Luminiţa Şoproni
 • Coordonator Tehnic: Prep. Univ. Constantin Ţoca

Bugetul porietului: 5000 RON
Activităţile principale ale proiectului: Conferinţa internaţională
Beneficiar: Fundaţia Forum

Titlul proiectului: “Şcoala de vară. Aplicaţii ale dialogului intercultural”
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă pentru activitatea de tineret finanţată conform cu H. C. L. 267/29.03.2007
Nr. de identificare al proiectului: 72447
Obiectivul proiectului: Reunirea la Oradea a unui număr semnificativ de profesori din întreaga Europă pentru a transmite studenţilor participanţi la Şcoala de Vară elemenete esenţiale, strâns legate de tema interculturalităţii: introducere în realităţiile interculturale, comunicarea interculturală în diverse contexte, mass-media, internet – mijloace de comunicare interculturală, dezvoltarea de relaţii interpersonale durabile între persoane care provin din areale geografice diverse, de diferite vârste, nivele de studii diversificate, universităţi care acoperă întreaga Europă de sud – est şi nu numai.
Perioada de implementare: 20 mai 2009 – 30 noiembrie 2009
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager de proiect: Drd. Constantin Vasile – Ţoca
 • Coordonator departament tehnic: Raul Derecichei
 • Coordonator Şcoala de vară: Claudia Silaghi

Bugetul proiectului: 8900 RON
Activităţile principale ale proiectului :

 • Organizarea Şcolii de Vară. Aplicaţii ale dialogului intercultural
 • Cursuri susţinute de profesori români, europeni şi americani
 • Evaluarea Şcolii de Vară
 • Activităţi cultural-educative pe parcursul Şcolii de Vară

Beneficiar: Asociaţia Studenţilor de la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Titlul proiectului: “ Dialogul intercultural şi interpretare a frontierelor ”
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă pentru activiatea de Euroregiune, în conformitate cu HCL nr. 267 din 29.03.2007
Nr. de identificare al proiectului: 71642
Obiectivul proiectului: Regândirea conceptului de border şi sensul de limită, ştiid că noţiunea de border este strâns legată de noţiunea de teritoriu şi suveranitate iari în relaţiile internaţionale trebuie acordat un nou concept teritorialităţii în legătură cu ideile de suveranitate şi frontieră, precum şi conceptul de frontieră ca un factor existenţial, care există alături de noi şi cu care trebuie să ne confruntăm.
Perioada de implementare: 31.03.2007 – 2.11.2007
Echipa de implementare a proiectului:
Manager de proiect: Prof.Univ. Dr. Ioan Horga
Coordonator ştiinţific: Prof.Univ. Dr. Istvan Suli-Zakar
Coordonator departament tehnic: Drd. Constantin – Vasile Ţoca
Bugetul proiectului: 11200 RON
Activităţile principale ale proiectului:

 • Seminarul internaţional “Dialogul intercultural şi noua interpretare a frontierelor. De la Kaliningrad la Marea Negră”

Titlul proiectului: “Să pregătim un viitor comun: Aglomeraţia Comunităţilor Debrecen – Oradea – 700.000 (2020)”
Tipul proiectului: Contract de finanţare nerambursabilă în cadrul domeniului Euroregiune Bihor – Hajdu Bihar finanţat în conformitate cu H.C.L nr.643/20.09.2006
Nr. de identificare al proiectului: 139236
Obiectivul proiectului: Identificarea punctelor comune ale comunităţilor Debrecen şi Oradea cu scopul de a creea o formă funcţională şi sustenabilă de cooperare transfrontalieră.
Perioada de implementare: 1 octombrie 2006 – 31 decembrie 2006
Echipa de implementare a proiectului:

 • Manager proiect: Prep Univ. Drd. Constantin – Vasile Ţoca
 • Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Istvan Suli – Zakar
 • Coordonator departament tehnic: Prof. Univ. Dr. Ioan Horga

Bugetul proiectului: 22000 RON
Activităţile principale ale proiectului:

 • Cercetare scoiologică în cadrul comunităţilor Debrecen şi Oradea (1000 de chestionare în fiecare oraş)
 • Organizarea unui seminar cu tema „Aglomeraţia Debrecen – Oradea: o realitate a viitorului”
 • Volum tipărit în urma seminarului

Beneficiar: Fundatia Forum Oradea

mergi la începutul paginii