Plan de învățământ

data ultimei actualizări: 02-04-2013

În această pagină sunt enumerate disciplinele studiate în cadrul acestei specializări, conform planului de învățământ valabil începând cu anul universitare 2012/2013. Planul de învățământ, în formă completă, îl găsiți în partea de jos a paginii.

Anul de studiu I – Semestrul I

Discipline obligatorii
Introducere în ştiinţe politice, Disciplină facultativă, 4 credite
Introducere în relaţii internaţionale, Disciplină facultativă, 4 credite
Istoria ideilor politice, Disciplină facultativă, 4 credite
Drept internaţional, Disciplină de specialitate, 4 credite
Perspective de securitate la frontiera estică a UE, Disciplină de specialitate, 3 credite
Informatică I, Disciplină de specialitate, 2 credite
Limba engleză în domeniul relațiilor internaționale I, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate I, Disciplină de specialitate, 2 credite
Aplicaţie de teren I, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Limba franceză în domeniul relațiilor internaționale I / Limba germană în domeniul relațiilor internaționale I / Limba italiană în domeniul relațiilor internaționale I / Limba spaniolă în domeniul relațiilor internaționale I, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline complementare
Educaţie fizică I, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu I – Semestrul II

Discipline obligatorii
Introducere în studii de securitate şi strategice, Disciplină facultativă, 4 credite
Teoria relaţiilor internaţionale, Disciplină facultativă, 4 credite
Antropologia securității, Disciplină facultativă, 3 credite
Guvernanţa securitǎţii, Disciplină de specialitate, 4 credite
Economie mondială, Disciplină de specialitate, 3 credite
Construcţie europeană, Disciplină de specialitate, 3 credite
Informatică II, Disciplină de specialitate, 2 credite
Limba engleză în domeniul relațiilor internaționale II, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate II, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Limba franceză în domeniul relațiilor internaționale II / Limba germană în domeniul relațiilor internaționale II / Limba italiană în domeniul relațiilor internaționale II / Limba spaniolă în domeniul relațiilor internaționale II, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline complementare
Educaţie fizică II, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu II – Semestrul I

Discipline obligatorii
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XVII-XIX), Disciplină facultativă, 4 credite
Relaţii economice internaţionale, Disciplină facultativă, 4 credite
Securitatea informaţiei şi comunicǎrii, Disciplină de specialitate, 4 credite
Concepte şi metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice, Disciplină de specialitate, 4 credite
Cultură şi civilizaţie britanică I, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate III, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Sociologia relațiilor internaționale / Analiza conflictelor internaționale, Disciplină de specialitate, 3 credite
Securitatea IT I, Disciplină de specialitate, 3 credite
Cultură și civilizație franceză I / Cultură și civilizație italiană I / Cultură și civilizație germană I / Cultură și civilizație spaniolă I, Disciplină complementară, 3 credite

Discipline complementare
Educaţie fizică III, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu II – Semestrul II

Discipline obligatorii
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XX-XXI), Disciplină facultativă, 4 credite
Negociere şi mediere in relaţiile internaţionale, Disciplină facultativă, 4 credite
Instituţii şi politici europene, Disciplină de specialitate, 4 credite
Managementul securității informației, Disciplină de specialitate, 2 credite
Cultură şi civilizaţie britanică II, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate IV, Disciplină de specialitate, 2 credite
Aplicaţia de teren II, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Securitatea documentelor / Demografie şi securitate societal, Disciplină de specialitate, 3 credite
Managementul relaţiilor civil-militare / Istoria serviciilor secrete, Disciplină de specialitate, 3 credite
Cultură și civilizație franceză II / Cultură și civilizație italiană II / Cultură și civilizație germană II / Cultură și civilizație spaniolă II, Disciplină complementară, 3 credite

Discipline facultative
Expresii ale violenţei mass-media, Disciplină de specialitate, 2 credite
Federalism european, Disciplină complementară, 2 credite

Anul de studiu III – Semestrul I

Discipline obligatorii
Evaluarea și managementul riscurilor neconvenționale, Disciplină de specialitate, 4 credite
Managementul proiectelor europene, Disciplină de specialitate, 4 credite
Politica externǎ şi de securitate comună, Disciplină de specialitate, 4 credite
Tehnici de redactare şi prezentare a lucrării de licenţă, Disciplină de specialitate, 3 credite
Limba engleză aplicată în sfera publică, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate V, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Instituţii şi organizaţii internaţionale, Disciplină de specialitate, 4 credite
Tehnici de comunicare internațională / Secretariat și asistență managerial, Disciplină de specialitate, 3 credite
Limba franceză aplicată în sfera publică / Limba italiană aplicată în sfera public / Limba germană aplicată în sfera public / Limba spaniolă aplicată în sfera public, Disciplină complementară, 3 credite

Discipline facultative
Cetățenie și identitate europeană, Disciplină de specialitate, 2 credite
Istoria minorităților în Europa, Disciplină complementară, 2 credite

Anul de studiu III – Semestrul II

Discipline obligatorii
Politică externă şi diplomaţie, Disciplină de specialitate, 4 credite
Minoritățile europene și identitățile de frontieră, Disciplină de specialitate, 4 credite
Politici și strategii de securitate națională, Disciplină de specialitate, 4 credite
Introducere în geopolitică, Disciplină de specialitate, 3 credite
Limba engleză aplicată în afaceri, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate pe domeniul lucrării de licenţă, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Gestiunea activităților de transport și logistică / Gestiunea resurselor umane, Disciplină complementară, 3 credite
Managementul situaţiilor de urgenţǎ, Disciplină de specialitate, 4 credite
Limba franceză aplicată în afaceri / Limba italiană aplicată în afaceri / Limba germană aplicată în afaceri / Limba spaniolă aplicată în afaceri, Disciplină complementară, 3 credite

Discipline facultative
Campanii publicitare, Disciplină de specialitate, 2 credite
Politici comparate, Disciplină de specialitate, 2 credite

Documente:

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2012/2013 (pdf)