Activități practice

data ultimei actualizări: 03-05-2015

Disciplina Practică de specialitate reprezintă un pilon important al specializării, prin care se pun în aplicare noţiunile teoretice acumulate pe parcursul orelor de curs şi seminar în cadrul instituţiilor cu care Departamentele de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene și Științe Politice au încheiate acorduri de parteneriat.

Fiecare student desfăşoară pe parcursul a cinci semestre, un stagiu de practică, în care sunt efectuate 8 ore de practică săptămânal. Stagiul constă în:

a) activitate în compartimentul de comunicare, de relaţii publice sau alte compartimente ale locaţiei de practică;
b) observarea  procedurilor de lucru specifice departamentelor în care se va efectua practica;
c) participarea la activităţile organizate în locaţiile de practică;
d) participarea la redactarea documentelor referitoare la activităţi naţionale sau internaţionale desfăşurate de instituţia gazdă;
e) participarea la traducerea de documente în şi din limbi străine;
f) efectuarea de alte activităţi care vor permite studenţilor să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul pentru care se pregătesc.

O altă dimensiune a disciplinei Practică de specialitate o reprezintă participarea la conferinţe, mese rotunde şi seminarii, organizate de către Facultate sau Departamente, unde studenții vor avea ocazia să beneficieze de experienţa profesorilor, specialiştilor naţionali şi internaţionali care vor conferenţia pe marginea temelor de interes pentru domeniul specializării.

Dintre instituţiile reprezentative ale mediului public şi privat din Oradea şi judeţul Bihor amintim câteva cu care se încheie anual acorduri de parteneriat pentru desfăşurarea stagiului de practică: Primăria Municipiului Oradea; Zona Metropolitană Oradea; Instituţia Prefectului Bihor; Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Local al IMM-urilor;  Federaţia Patronilor Bihor; Hotel Continental Forum Oradea.

Specializarea Comunicare și Relații Publice, are cuprinsă, în planurile de învăţământ, realizarea de aplicaţii cu studenţii din cadrul primului ciclu universitar, acela al studiilor de licenţă.

Astfel studenţii din cadrul primului an pe parcursul aplicaţiei vizitează Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, studenţii din anul doi, pe parcursul unei săptămâni, vizitează principalele instituţii ale puterii de stat din România: Parlamentul, Guvernul, diverse ministere etc.

Descoperirea instituţiilor Uniunii Europene este rezervată studenţilor anului trei care, tot pe parcursul unei săptămâni vizitează sediile acestor instituţii din Strasbourg, Bruxelles şi Luxemburg, precum şi Centrul ONU din Viena, atingând în acest fel dimensiunea internaţională.