Plan de învățământ

data ultimei actualizări: 02-07-2017

În această pagină sunt enumerate disciplinele studiate în cadrul acestei specializări, conform planului de învățământ valabil începând cu anul universitare 2015/2016. Planul de învățământ în formă completă îl găsiți în partea de jos a paginii.

Anul I – Semestrul I

Discipline obligatorii
Introducere în sistemul mass-media, Disciplină fundamentală, 5 credite
Fundamente ale științelor comunicării, Disciplină fundamentală, 5 credite
Introducere în științe sociale, Disciplină fundamentală, 5 credite
Tehnici de redactare, Disciplină fundamentală, 5 credite
Informatică I, Disciplină complementară, 2 credite
Limba engleză în comunicare și relații publice I, Disciplină de specialitate, 2 credite
Practică de specialitate I, Disciplină de specialitate, 2 credite
Aplicaţie de teren I, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opționale
Limba franceză în comunicare și relații publice I / Limba germană în comunicare și relații publice I / Limba italiană în comunicare și relații publice I / Limba spaniolă în comunicare și relații publice I, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline complementare
Educaţie fizică I, Disciplină complementară, 1 credit

Anul I – Semestrul II

Discipline  obligatorii
Introducere în relații publice, Disciplină fundamentală, 5 credite
Introducere în publicitate, Disciplină fundamentală, 5 credite
Comunicarea cu presa, Disciplină de specialitate, 5 credite
Comunicare internă, Disciplină de specialitate, 5 credite
Informatică II, Disciplină de specialitate, 2 credite
Limba engleză în comunicare și relații publice II, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate II, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Istorie politică modernă și contemporană / Instituții politice / Tehnici de colectare și verificare a informațiilor, Disciplină de specialitate, 3 credite

Limba franceză în comunicare și relații publice II / Limba germană în comunicare și relații publice II / Limba italiană în în comunicare și relații publice II / Limba spaniolă în comunicare și relații publice II, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline complementare
Educație fizică II, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu II – Semestrul  I

Discipline  obligatorii
Concepte și metode de cercetare în științele sociale și politice, Disciplină fundamentală, 5 credite
Editare în limbaje specializate, Disciplină fundamentală, 5 credite
Elaborarea materialelor de relații publice, Disciplină de specialitate, 5 credite
Scriere academică, Disciplină de specialitate, 4 credite
Cultură și civilizație britanică I, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate III, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Dialog intercultural la frontiera UE / Comunicarea politicilor europene, Disciplină de specialitate, 3 credite
Cultură și civilizație franceză I / Cultură și civilizație italiană I / Cultură și civilizație germană I / Cultură și civilizație spaniolă I, Disciplină complementară, 3 credite

Discipline complementare
Educație fizică III, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu II – Semestrul  II

Discipline  obligatorii
Dreptul comunicării, Disciplină fundamentală, 5 credite
Etică și deontologie profesională, Disciplină fundamentală, 4 credite
Comunicare politică, Disciplină de specialitate, 4 credite
Cultură și civilizație britanică II, Disciplină de specialitate, 3 credite
Elaborarea unui produs de RP cu ajutorul calculatorului, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate IV, Disciplină de specialitate, 2 credite
Aplicație de teren II, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Marketing relațional / Secretariat și asistență managerială, Disciplină de specialitate, 4 credite
Cultură și civilizație franceză II / Cultură și civilizație italiană II / Cultură și civilizație germană II / Cultură și civilizație spaniolă II , Disciplină complementară, 3 credite

Discipline complementare
Educație fizică IV, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu III – Semestrul I

Discipline  obligatorii
Relații publice și comunicare în afaceri, Disciplină de specialitate, 4 credite
Partide politice, Disciplină de specialitate, 4 credite
Comunicarea externă, Disciplină de specialitate, 4 credite
Managementul  proiectelor, Disciplină de specialitate, 4 credite
Managementul relațiilor publice, Disciplină de specialitate, 3 credite
Limba engleză aplicată în sfera publică, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate V, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Protocol instituțional / Securitatea informației și comunicării / Comunicarea în situații de criză, Disciplină de specialitate, 3 credite
Limba franceză aplicată în sfera publică / Limba italiană aplicată în sfera publică / Limba germană aplicată în sfera / Limba spaniolă aplicată în sfera publică, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline facultative
Cetățenie și identitate europeană, Disciplină de specialitate, 2 credite
Istoria minorităților în Europa, Disciplină de specialitate, 2 credite

Anul de studiu III – Semestrul  II

Discipline  obligatorii
Campanii de relații publice, Disciplină de specialitate, 4 credite
Tehnica discursului public, Disciplină de specialitate, 4 credite
Multimedia, Disciplină de specialitate, 4 credite

Semiotică, Disciplină complementară, 4 credite
Gestiunea resurselor umane, Disciplină de specialitate, 3 credite

Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio video, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate pe domeniul lucrării de licență, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Dreptul Uniunii Europene și dreptul frontierei / Drepturile omului, Disciplină de specialitate, 3 credite
Presa și actualitatea / Filozofia comunicării, Disciplină de specialitate, 4 credite

Discipline facultative
Politici comparate, Disciplină de specialitate, 2 credite

Documente:

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015/2016 (pdf)