Plan de învăţământ

data ultimei actualizări: 30-06-2017

În această pagină sunt enumerate disciplinele studiate în cadrul acestei specializări, conform planului de învățământ valabil începând cu anul universitare 2017/2018. Diferitele variante ale planului de învățământ, în formă completă, le găsiți în partea de jos a paginii.

Anul I – Semestrul I

Discipline obligatorii
Introducere în studii internaționale și studii de securitate, Disciplină fundamentală, 5 credite
Introducere în Ştiinţe Politice, Disciplină fundamentală, 5 credite
Gândire critică, Disciplină fundamentală, 5 credite
Introducere în studii de securitate şi strategice, Disciplină fundamentală, 4 credite
Dezbatere, argumentare și scriere academică, Disciplină de specialitate, 3 credite
Comunicare de bază în limba engleză, Disciplină Complementară, 3 credite
Informatică I, Disciplină Complementară, 3 credite

Discipline opționale
Comunicare de bază în limba franceză/germană/spaniolă, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline complementare
Educaţie fizică I, Disciplină complementară, 2 credite

Anul I – Semestrul II

Discipline  obligatorii
Teorii ale relaţiilor internaţionale, Disciplină de Domeniu, 6 credite
Guvernanţa internaţională şi regională, Disciplină de Domeniu, 5 credite
Introducere în studii europene: ideea europeană, Disciplină de specialitate, 4 credite
Teorii ale democraţiei, Disciplină de specialitate, 4 credite
Comunicare socială în limba engleză, Disciplină complementară, 3 credite
Informatică II, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate I, Disciplină de specialitate, 3 credite

Discipline opţionale
Comunicare socială în limba franceză/germană/spaniolă, Disciplină complementară, 2 credite

Discipline complementare
Educație fizică II, Disciplină complementară, 1 credit

Anul de studiu II – Semestrul  I

Discipline  obligatorii
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XVII XIX), Disciplină fundamentală, 4 credite
Economie europeană şi afaceri internaţionale, Disciplină fundamentală, 4 credite
Metodologia cercetării în științele sociale și politice, Disciplină fundamentală, 5 credite
Drept internaţional şi comunitar, Disciplină de Domeniu, 3 credite
Construcţie europeană, Disciplină de Domeniu, 3 credite
Comunicare interculturală în limba engleză, Disciplină complementară, 3 credite
Aplicaţie de teren, Disciplină de specialitate, 2 credite

Discipline opţionale
Introducere în geopolitică / Sociologia relațiilor internaționale, Disciplină de specialitate, 3 credite
Comunicare interculturală în limba franceză/germană/spaniolă, Disciplină complementară, 3 credite

Discipline complementare
Educație fizică III, Disciplină complementară, 2 credite

Anul de studiu II – Semestrul  II

Discipline  obligatorii
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XX), Disciplină fundamentală, 4 credite
Istoria integrării europene, Disciplină fundamentală, 4 credite
Istoria regimurilor politice moderne şi contemporane, Disciplină de specialitate, 3 credite
Internetul în afacerile internaționale, Disciplină de specialitate, 3 credite
Identitate vizuală şi promovare în on-line, Disciplină de specialitate, 4 credite
Comunicare instituțională în limba engleză, Disciplină de specialitate, 3 credite
Practică de specialitate II, Disciplină de specialitate, 3 credite

Discipline opţionale
Securitate și societate / Securitatea frontierei şi integrarea europeană a minorităţilor, Disciplină de specialitate, 3 credite
Comunicare instituțională în limba franceză/germană/spaniolă, Disciplină de specialitate, 3 credite

Discipline complementare
Educație fizică IV, Disciplină complementară, 2 credite

Anul de studiu III – Semestrul I

Discipline  obligatorii
Politică externă şi diplomaţie, Disciplină de specialitate, 5 credite
Calitate, sustenabilitate și responsabilitate socială, Disciplină de specialitate, 5 credite
Filosofia unificării europene, Disciplină de specialitate, 4 credite
Managementul  proiectelor europene, Disciplină de specialitate, 4 credite
Procesul decizional în Uniunea Europeană, Disciplină de specialitate, 3 credite
Comunicare politică în limba engleză, Disciplină de specialitate, 3 credite

Discipline opţionale
Marketing relaţional / Politici publice comparate, Disciplină de specialitate, 3 credite
Comunicare politică în limba franceză/germană/spaniolă, Disciplină de specialitate, 3 credite

Anul de studiu III – Semestrul  II

Discipline  obligatorii
Instituţii şi organizaţii internaţionale, Disciplină de specialitate, 4 credite
Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale, Disciplină de specialitate, 4 credite
Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Disciplină de Domeniu, 3 credite
Gestiunea activităţilor de transport şi logistică, Disciplină de specialitate, 3 credite
Comunicare și relații publice în limba engleză, Disciplină de specialitate, 2 credite
Elaborarea lucrarii de licenta, Disciplină de specialitate, 10 credite

Discipline opţionale
Gestiunea resurselor umane / Analiza conflictelor internaţionale, Disciplină de specialitate, 3 credite
Relații publice / Securitate europeană și problematica minorităților naționale
și etnice, Disciplină de specialitate, 4 credite
Comunicare și relații publice în limba franceză/germană/spaniolă, Disciplină de specialitate, 3 credite

Documente:

Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017/2018 (pdf)
Planul de învățământ valabil începând cu anul universitar 2012/2013 (pdf)
Planul de învățământ valabil pentru studenții din anul III (2010/2011) (pdf)