SmartSoc – Education of future ICT experts

Proiectul Erasmus + KA203 condus de un parteneriat internațional – „”Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs” va continua de luni, 15 februarie 2021, cu cea de-a doua mobilitate mixtă. Peste 80 de participanți la această activitate a
proiectului vor coopera la dezvoltarea planurilor de afaceri pentru 10 start-up-uri pe baza studiilor de caz antreprenoriale.
Pentru mai multe detalii accesați documentul: Diseminare SmartSoc.

BURSE Staff Mobility For Traning Prin programul Erasmus + KA107 2018-2020 pentru cadre didactice de la Departamentul de la Relații Internaționale și Studii Europene

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, anunță selecția pentru Staff Mobility for Trening la universitățile partenere din Ucraina prin programul Erasmus + KA107 2018-2020, pentru anul universitar 2019-2020. Aceasta va avea loc în data de 25 iunie 2019, de la orele 10:00 în sala V004.

Criterii specifice de eligibilitate pentru cadrele didactice ale Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene:

  • Să cunoască limba țării de destinație (25%) sau o limbă de circulație internațională,
  • Activitate didactică și de cercetare susținută în anii anteriori la Universitatea din Oradea conform ultimei fișe de autoevaluare (25%),
  • Implicarea cadrelor didactice în activitățile departamentului ( 25%),
  • Colaborări anterioare sau de perspectivă, profesionale și științifice cu instituția gazdă (25%).

După afișarea rezultatelor selecției din 25.06.2019, în termen de 24 de ore, eventualele contestații trebuie depuse în biroul V005

Admitere 2019

Admitere 2019 – sesiunea Iulie

Sesiunea de admitere Iulie 2019 începe în data de 10 Iulie 2019. Vă rugăm să consultaţi Calendarul din meniul roşu de sus, pentru mai multe detalii.

Specializările pe care le poţi studia în cadrul departamentului nostru sunt:

Nivel de licenţă:
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în Engleză)
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Studii de Securitate
Comunicare şi relaţii publice

Nivel de masterat:
Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE
Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Studii Europene (în Engleză)
Securitate Europeană

Pentru detalii suplimentare, consultaţi meniul roşu.