BURSE Staff Mobility For Traning Prin programul Erasmus + KA107 2018-2020 pentru cadre didactice de la Departamentul de la Relații Internaționale și Studii Europene

24-06-2019

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene, anunță selecția pentru Staff Mobility for Trening la universitățile partenere din Ucraina prin programul Erasmus + KA107 2018-2020, pentru anul universitar 2019-2020. Aceasta va avea loc în data de 25 iunie 2019, de la orele 10:00 în sala V004.

Criterii specifice de eligibilitate pentru cadrele didactice ale Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene:

  • Să cunoască limba țării de destinație (25%) sau o limbă de circulație internațională,
  • Activitate didactică și de cercetare susținută în anii anteriori la Universitatea din Oradea conform ultimei fișe de autoevaluare (25%),
  • Implicarea cadrelor didactice în activitățile departamentului ( 25%),
  • Colaborări anterioare sau de perspectivă, profesionale și științifice cu instituția gazdă (25%).

După afișarea rezultatelor selecției din 25.06.2019, în termen de 24 de ore, eventualele contestații trebuie depuse în biroul V005