Înscriere

data ultimei actualizări: 20-06-2018

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
(cu exceptia primului punct, valabil doar pentru candidaţii la masterat, celelalte documentele sunt valabile pentru toţi candidaţii – şi la nivel de masterat şi la nivel de licenţă)

 • (doar pentru candidaţii la masterat) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie simplă (în cazul în care candidatul prezintă copie simplă, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2018);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie simplă (în cazul în care candidatul prezintă copie simplă, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2018, adeverință care menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabiltate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz);
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz), dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă/ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.
 • Fișa de înscriere, care se completează în momentul depunerii dosarului.

Taxe
(taxele de mai jos sunt valabile doar pentru cetăţeni Români şi ai Uniunii Europene; pentru toate celelalte cazuri, vă rugăm consultați link-ul care corespunde situației dumneavoastră, dintre cele afișate mai jos)

Studii universitare de licență:

 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 2600 ron / an
 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba engleză) – 3000 ron / an
 • Studii de securitate – 2600 ron / an
 • Comunicare și Relații Publice - 2600 ron / an

Studii universitate de masterat:

 • Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE – 2800 ron / an
 • Studii Europene (în limba engleză) – 3000 ron / an
 • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene – 2800 ron / an
 • Securitate Europeană – 2800 ron / an

Alte taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

Pentru alte informaţii referitoare la procesul de înscriere contactaţi secretariatul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice şi Ştiinţele Comunicării: secretariat [at] igri.ro, telefon: +4(0) 0259 408 167.