Înscriere

data ultimei actualizări: 02-05-2017

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2017, adeverință care menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabiltate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
 • Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz);
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz), dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 Lei).
 • Fișa de înscriere, care se completează în momentul depunerii dosarului.

 

Taxe
(taxele de mai jos sunt valabile doar pentru cetăţeni Români şi ai Uniunii Europene; pentru toate celelalte cazuri, vă rugăm consultați link-ul care corespunde situației dumneavoastră, dintre cele afișate mai jos)

Studii universitare de licență:

 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 2500 ron / an
 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba engleză) – 3000 ron / an
 • Studii de securitate – 2500 ron / an
 • Comunicare și Relații Publice - 2500 ron / an