Criterii de admitere

data ultimei actualizări: 05-08-2016

Cifra de şcolarizare reprezintă numărul maxim de locuri disponibile pentru fiecare specializare în parte, numărul de locuri bugetate şi cu taxă nefiind încă stabilit. Acestea sunt prezentate în cele ce urmează:

Nivel de licenţă

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba Engleză) – cifra de şcolarizare: 50
(locuri cu taxă – 38)

  • Test eliminatoriu de limbă engleză, constând într-o discuţie liberă, pe teme diverse, prin care să se evidenţieze nivelul de cunoaştere al acestei limbi
  • Medie bacalaureat – 100%

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 100
(locuri cu taxă – 84)

  • Medie bacalaureat – 100%

Studii de Securitate (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 30
(locuri bugetate – 1; locuri cu taxă – 19)

  • Medie bacalaureat – 100%

Comunicare şi relaţii publice (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 75
(locuri fără taxă – 2; locuri cu taxă – 68)

  • Medie bacalaureat – 100%

Nivel de masterat:

Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în Uniunea Europeană - cifra de şcolarizare: 50
(locuri cu taxă – 41)

  • Medie de licenţă – 100%

Studii europene (în limba engleză) - cifra de şcolarizare: 50
(locuri cu taxă – 38)

  • Test eliminatoriu de limbă engleză, constând într-o discuţie liberă, pe teme diverse, prin care să se evidenţieze nivelul de cunoaştere al acestei limbi
  • Medie de licenţă – 100%

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene - cifra de şcolarizare: 75
(locuri cu taxă – 68)

  • Medie de licenţă – 100%