Criterii de admitere

data ultimei actualizări: 16-07-2013

Cifra de şcolarizare reprezintă numărul maxim de locuri disponibile pentru fiecare specializare în parte, numărul de locuri bugetate şi cu taxă nefiind încă stabilit. Acestea sunt prezentate în cele ce urmează:

Nivel de licenţă

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba Engleză) – cifra de şcolarizare: 50

  • Test eliminatoriu de limbă engleză, constând într-o discuţie liberă, pe teme diverse, prin care să se evidenţieze nivelul de cunoaştere al acestei limbi
  • Medie bacalaureat – 25 %
  • Media unei discipline la alegere dintre Limba şi Literatura Română, Ştiinţe Sociale, Istorie, Geografie, Limbi străine (la alegere) din cei 4 ani de liceu – 75%

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 50

  • Medie bacalaureat – 25 %
  • Media unei discipline la alegere dintre Limba şi Literatura Română, Ştiinţe Sociale, Istorie, Geografie, Limbi străine (la alegere) din cei 4 ani de liceu – 75%

Studii de Securitate (în limba Română) – cifra de şcolarizare: 30

  • Medie bacalaureat – 50%
  • Media generală a anilor de studiu din liceu – 50%

Nivel de masterat:

Pentru acest nivelul de studiu, criteriile de admitere şi cifrele de şcolarizare sunt comune pentru toate cele patru specializări pe care vi le propunem:

  • Cifra de şcolarizare: 50
  • Criterii de admitere: Media examenului de licenţă – 100%; pentru specializările cu predare în limba engleză – Test eliminatoriu de limba Engleză constând într-o discuţie liberă, pe teme diverse, prin care să se evidenţieze nivelul de cunoaştere al acestei limbi