Institutul de Studii Euroregionale din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, laureat al Premiilor de Excelență decernate de Institutului European din România

07-03-2013

Institutul de Studii Euroregionale din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea din Oradea, laureat al celei de-a III-a ediţii a Premiilor de Excelență decernate de Institutului European din România și dedicate, în acest an, cercetării şi formării în afaceri europene la nivelul mediului academic.

Institutul European din România (IER) a organizat, în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, în data de 13 decembrie a.c. conferinţa cu tema Noul cadru financiar multianual: priorităţi pentru Uniunea Europeană, priorităţi pentru România. Evenimentul a găzduit, totodată, şi cea de-a treia ediţie a Premiilor de Excelenţă IER, dedicate în acest an cercetării şi formării în afaceri europene la nivelul mediului academic. La conferinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Europene, ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ai ambasadelor statelor membre UE la Bucureşti, precum şi reputaţi experţi şi analişti economici, cercetători în problematica afacerilor europene din ţară şi străinătate.

În cadrul ultimei sesiuni a conferinţei a avut loc festivitatea decernării Premiilor de Excelenţă IER. Au luat cuvântul dna Gabriela Drăgan şi dl Leonard Orban, acesta din urmă salutând iniţiativa de continuare a premierii, de data aceasta a activităţii depuse de centrele de cercetare şi excelenţă în domeniul afacerilor europene, într-un context dominat de lipsa expertizei în acest domeniu. Premiile oferite de IER reprezintă o expresie a încurajării şi aprecierii pe care Institutul o acordă activităţii centrelor de studii şi cercetare în domeniul afacerilor europene. Totodată, iniţiativa se doreşte a servi drept verigă de comunicare între segmentul de decizie şi cel al societăţii civile şi medului universitar.

Laureaţii celei de-a treia ediţii au fost: Centrul de Excelenţă Jean Monnet în Studii Europene (Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi), Institutul de Studii Euroregionale (Universitatea din Oradea), Centrul de Excelenţă pentru Reforma Instituţională şi Administrativă a Uniunii Europene – PRIAUE (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca), Institutul de Cercetări Europene (Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca), Centrul de Studii ale Migraţiei şi Mobilităţii – SISEC (Universitatea de Vest din Timişoara), Centrul de Studii Euro – Atlantice (Universitatea din Bucureşti), Centrul de Studii de Drept European (Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”) şi Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Reprezentanţii centrelor premiate au salutat iniţiativa la rândul lor, şi au avut prilejul de a-şi prezenta succint activitatea şi proiectele recente sau în curs de desfăşurare.