Masă rotundă cu tema Realizări, abordări contemporane și perspective în evaluarea cooperării transfrontaliere

10-05-2017

Universitatea din Oradea şi Institutul pentru Studii Euroregionale Oradea-Debrecen invită academicieni, cercetători, factori de decizie politică, activişti din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, jurnalişti şi doctoranzi să participe la o masă rotundă organizată în datele de 6 şi 7 Iunie 2017 în cadrul Universității din Oradea. Temele de mesei rotunde sunt:

Realizări în domeniul cooperării transfrontaliere,
Abordări contemporane în domeniul evaluării cooperării transfrontaliere,
Perspective ale evaluării cooperării transfrontaliere.

Pentru detalii, consultaţi apelul de participare (engleză).